executive remuneration research centre

WAT?

Met ruim 15 jaar ervaring op de teller beschikt het Executive Remuneration Research Centre over een ruime academisch en praktisch onderbouwde expertise rond de verschillende aspecten van topmanagementverloning. Via kennisuitwisseling ondersteunen we bedrijven en/of remuneratiecomités bij de optimale ontwikkeling van effectieve verloningsstrategieën en -systemen voor het topmanagement, in lijn met de institutionele en bedrijfscontext.
Ons DNA: expertise – ontdekken & reflecteren – onafhankelijk denken - impact en inspiratie – cultuur van openheid en samenwerking

WAAROM?

Topmanagementverloning kent heel wat uitdagingen. Denk maar aan de besluitvormingsprocessen (o.a. say-on-pay, rol van het remuneratiecomité), het design en de impact van topmanagementverloning (o.a. share-based pay, bonus deferral, benchmarking) en de publicatieverplichting. Door het ontwerpen en implementeren van duurzame remuneratiesystemen kan je als bedrijf niet alleen de juiste topmanagers aantrekken, aan boord houden én motiveren, maar tegelijkertijd ook zorgen voor waardecreatie op lange termijn.

HOE?

Via toegang tot een uniek kennisplatform, academisch gefundeerd en praktijkrelevant onderzoek en een uitgebreid netwerk van deskundigen inzake topmanagementverloning.


  • uitwisselen van ideeën en ervaringen via o.a. workshops, webinars en rondetafelgesprekken
  • deelname in onderzoek
  • netwerking

VOOR WIE?

Compensation & Benefits, Reward of HR Managers/Directors, en leden van het directie- en/of remuneratiecomité die:

  • nauw betrokken zijn bij het beslissingsproces van topmanagementverloning
  • werken voor internationale ondernemingen met hoofdkantoor of filiaal in België

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times